O-Wurf

 Rüde:  Gotonoka Kurokatsu No Tetsumidor 

Hündin: Ch. Elliko Vom Hochlartal