Z-Wurf

 Rüde:    Kazuro vom Hochlartal

Hündin:     SELMA WITH WHITE SOCKS 

Vom Hochlartal